hlavný obrázok stránky

Čertižné - projekt Interreg

Názov projektu: Čertižné - rozvoj turistickej infraštruktúry

Program: Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020

Vedúci partner projektu: Obec Čertižné, www.certizne.eu

Partner projektu: Gmina Jaśliska, www.jasliska.info

Opis projektu: Realizovaný projekt reflektuje na potrebu zlepšenia atraktívnosti obce prostredníctvom aktivít spojených s podporou najvýznamnejších turistických atrakcií regiónu. K nim patrí pietne miesto, na ktorom je pochovaný jeden z najvýznamnejších verejných činiteľov Ruského hnutia v Podkarpatskej Rusi, právnik, spisovateľ a buditeľ Adolf Ivanovič Dobriansky. Ďalšie navštevované lokality sú situované v centre obce a sú nimi pamätné miesta spojené s najväčšou roľníckou vzburou z roku 1934 (žandárska stanica) a pamätníky obetiam oboch svetových vojen. Rovnako sú tu osadené takmer 200 ročné chránené lipy.

Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie infraštruktúrnych podmienok spojených s využitím kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničnej oblasti Čertižné - Jaśliská.

Špecifický cieľ 1: Rekonštrukcia miestnej turistickej infraštruktúry ku kultúrnym pamiatkam v obci Čertižné.

Špecifický cieľ 2: Informovanie a publicita projektu so zámerom oslovenia čo najširšej turistickej klientely.

Obdobie realizácie: 06-2017 - 03-2018

Hodnota projektu: 50 546,55€

Spolufinancovaný z fondov Európskej únie: 85% - Európsky fond regionálneho rozvoja


Aktuality

Zápisnicu zo stretnutia pracovného tímu projektu nájdete po kliknutí SEM.

Správa o postupe realizácie mikroprojektu /Príloha č.1/ dostupná po kliknutí SEM.

 

Ostatné>Čertižné - projekt Interreg

11.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


13.

október

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook