hlavný obrázok stránky

Oznamy 2016

28.12.2016

21.12.2016

27.11.2016

31.10.2016

1. Vianočný ples obce Čertižné - 25.12.2016. Všetkých Vás srdečne pozývame! V prípade záujmu respektíve ďalších otázok kontaktujte tel. číslo 0918 917 012 (starosta).

30.10.2016

Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny – Zelená dedina číslo 2/POD-ZKŽP1-61/16 zo dňa 02.03.2016 vydaného podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo POD-98 zo dňa 27.10.2015 (ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 4.780,30 EUR. Na základe rozhodnutia po podpise zmluvy o poskytnutí podpory, v mesiaci október 2016 boli realizované práce v dvoch lokalitách v našej obci. Obidve lokality sa vyčistili od nezákonne uloženého odpadu. Takto vyčistené plochy sa upravili a splanírovali. Na tieto miesta sa osadili fotopasce. Bolo to nevyhnutné hlavne z hľadiska skvalitnenia životného prostredia pre obyvateľov obce. Umiestnením fotopascí zároveň chceme eliminovať ďalšie znečisťovanie životného prostredia nielen v týchto lokalitách. Vyčistením miest od nezákonne uloženého odpadu sa zlepší životné prostredie v blízkosti rodinných a domov a skvalitní a najmä zlepší sa prístup k vodnému toku na reálny vidiecky oddych v príjemnom prostredí.

30.08.2016

01.08.2016

V poradí už druhý ročník výstupu na Kameň s novou trasou predstavujúcou zaujímavé miesta v obci Čertižné. Tešíme sa na Vašu účasť!

14.07.2016

MEDZINÁRODNÉ PARTNERSTVO - dňa 12.07.2016 bola v Čertižnom oficiálne podpísaná Dohoda o partnerskej spolupráci medzi obcou Čertižné a Gminou Jaśliska (PL) s cieľom rozvíjania spoločných cieľov. Je tak splnená kľúčová podmienka pre realizáciu medzištátnych projektov a zároveň vytvorené prvé partnerstvo, ktoré obec Čertižné má. Pri podpise boli prítomní: starosta obce Čertižné Ing. Peter Tričák, Wójt Gminy Jaśliska Mgr. Adam Dańczak a Sekretarz Pioter Urban. Tešíme sa na budúcu spoluprácu!
Informáciu o tomto akte u našich poľských partnerov nájdete po kliknutí TU.

13.07.2016

02.05.2016

25.04.2016

Obecný úrad Čertižné a Gréckokatolícka farnost Čertižné Vás srdečne pozývajú na posvätenie aút v sobotu 30. apríla o 16:00 na parkovisku pod chrámom.

09.04.2016

25.03.2016

10.03.2016

24.02.2016

Únia žien obce Čertižné pozýva všetky ženy na akciu "ZDRAVO a CHUTNE" spojenú s prednáškou o zdravej výžive a ochutnávkou zdravých nátierok, šalátov a čajov. Akcia sa uskutoční dňa 27.02.2016 (sobota) od 15:00 v priestoroch denného stacionáru. Príďte si spríjemniť popoludnie a dozvedieť sa niečo nové o zdravej výžive. Členstvo v organizácii nie je podmienkou!

11.02.2016

12.01.2016 / 03.02.2016

Z dôvodu nepriaznivého počasia je 23. ročník pochodu vďaky Dukla - Čertižné ZRUŠENÝ!

Oznamy>Oznamy 2016

25.

október

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


27.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook