hlavný obrázok stránky

Oznamy 2017

21.12.2017

18.12.2017

17.12.2017

16.12.2017

04.12.2017

POZOR!!!
Ako bolo avizované v uplynulých dňoch, na základe viacerých podnetov obce realizuje Východoslovenská distribučná a.s. /ďalej len VSD/ ako vlastník NN a VN elektrických rozvodov v obci projekt výmeny existujúcich rozvodov vrátane podperných bodov - stĺpov. Z dôvodu uvedenej skutočnosti zaslala VSD list do každej domácnosti ohľadom realizácie stavby, miesta zverejnenia projektu /úradná tabuľa v obci ako aj webové sídlo obce/ aj to, ako sa predmetná stavba dotkne tej ktorej domácnosti. List obsahuje aj návratku, do ktorej je potrebné vpísať Vaše kontaktné údaje, aby Vás pracovníci VSD vedeli počas realizácie projektu kontaktovať. Na uvedenú návratku tiež môžete spísať svoje podnety k realizácii /tie je potrebné smerovať do VSD nie na obec, ktorá nie je vlastníkom rozvodovej siete/. Súčasťou listu bola aj obálka pre odoslanie návratky - poštovné hradí prijímateľ a teda spoločnosť VSD, vy platiť nemusíte.
Podotýkame však nasledujúce:
- Výmena je v plnej miere hradená spoločnosťou VSD, ktorá rekonštruuje rozvody elektrickej energie, ktoré sú jej výhradným vlastníctvom. Odoberateľom energie za žiadnu z týchto prác nebude nič fakturované.
- VSD bude realizovať aj výmenu vodiča od stĺpa až po domovú prípojku /strešník prípadne iný bod/, ktorá bude opäť bezplatná, ak však o výmenu na tomto úseku nemáte záujem, stačí to uviesť do návratky.
- Tak ako je uvedené, v prípade že pracovníci VSD počas rekonštrukcie poškodia Váš osobný majetok, bude Vám po preskúmaní udalosti škoda nahradená.
Kompletný projekt nájdete na úradnej výveske v obci /pri zastávke v centre/ ako aj na tomto linku: https://certizne.eu/Etabula/elektronicka-uradna-tabula
Ak aj napriek tomu máte obavy, prípadne ďalšie otázky, kontaktujte pracovníkov VSD na niektoré z čísel uvedených v liste, prípadne sa v úradných hodinách zastavte na obecnom úrade. Zároveň Vás prosíme o to, aby ste tieto informácie rozšírili ďalej aby sa o tomto projekte nešírili nepravdivé informácie - len tak budeme mať v obci zmodernizované rozvody elektrickej energie bez ďalších pravidelných výpadkov v dodávkach. Za porozumenie ďakujeme!

28.11.2017

27.11.2017

Obecný úrad v Čertižnom oznamje občanom a návštevníkom obce, že z dôvodu kompletnej rekoštrukcie kancelárskych priestorov OcÚ úraduje v dňoch 28.11. - 01.12. len v obmedzenom režime. Za porozumenie ďakujeme!

22.11.2017

13.11.2017

16.10.2017

15.10.2017

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5.000.- Eur bez DPH za 4. Q. 2017

P.č. Predmet zákazky Cena v Eurách bez DPH Identifikácia úspešného uchádzača IČO
1 Čertižné - rozvoj turistickej infraštruktúry 28 809,51 € bez DPH Rastislav Mucha RAMSTAV, Laborecká 57, 066 01 Humenné 34974181

 

V Čertižnom dňa 15.10.2017

Vypracoval. Ing. Peter Tričák

 

12.09.2017

22.08.2017

Srdečne Vás všetkých pozývame na spomienkovú slávnosť venovanú A.I. Dobrianskému - už 3. septembra v našej obci. Zároveň dávame do pozornosti, že po skončení slávností v Čertižnom bude v Medzilaborciach odohrané predstavenie o A.I.Dobrianskom v podaní Divadla Alexandra Duchnoviča - ak máte záujem sa predstavenia zúčastniť, obec bude mať zabezpečený autobus. POZOR - z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebné záväzne sa prihlásiť v termíne do stredy 30.08. na obecnom úrade, tu na facebooku, prípadne na tel. čísle 0917 745 172 /starosta/. Záväzne sa prihláste aj v prípade, že na vystúpenie sa dopravíte sami - každému budú bezplatne vydané lístky.

09.08.2017

26.07.2017

18.07.2017

Prerušenie distribúcie elektriny

V  zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto obec Čertižné bude v termíne 3. augusta 2017 od 07.10 hod. do 16.00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého  napätia.

27.07.2017

1. sväté prijímanie v obci Čertižné 18.06.2017

 

26.06.2017

Počas prvej polovice roka 2017 boli vypracované a podané nasledujúce projekty:

  •  Ministerstvo financií SR: rekonštrukcia priestorov pre vytvorenie obecného archívu a reprezentačných priestorov /rekonštrukcia volebnej miestnosti/
  •  Ministerstvo vnútra SR: rekonštrukcia západných priestorov KD pre účely DHZ - spoločenská miestnosť, posilovňa, denná miestnosť, garáž pre techniku
  •  Ministerstvo vnútra SR: žiadosť o vybavenie DHZ obce protipovodňovým vozíkom
  •  Ministerstvo vnútra SR: žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu PPS 12 pre účely DHZ obce
  •  Ministerstvo hospodárstva: žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OcÚ
    O výsledku podaných žiadostí Vás budeme informovať priebežne!

23.05.2017

OZ Kolysočka - Kolíska vyhlásilo verejnú zbierku na počesť 200. výročia narodenia A.I. Dobrianského. Vyzbierané peniaze budú v plnej miere darované našej obci za príkladnú starostlivosť o hrob Adolfa Dobrianskeho - na zakúpenie a vyhotovenie pamätnej tabule, prípadne busty Adolfa Dobrianského. Pamätná tabuľa, prípadne busta Adolfa Dobrianského /v závislosti od výšky vyzbieranej sumy/, bude vystavená na čestnom verejnom mieste v Čertižnom. Prispieť môže ktokoľvek, minimálna suma je 5€ pričom meno darcu /ak si to praje/ sa zobrazí pri darovanej sume. Príspevok je možné darovať na stránke: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4521 Za každý dar vopred ďakujeme! /výzva prebieha do 18. decembra 2017/

21.05.2017

Obecný úrad Čertižné a Gréckokatolícka farnost Čertižné Vás srdečne pozývajú na posvätenie aút v sobotu 27. mája o 16:00 na parkovisku pod chrámom.

12.05.2017

Starosta obce vyhlásil 2.stupeň povodňovej aktivity!

08.05.2017

Aj toto dokážu ľudia - čistenie nelegálnych skládok pokračuje aj v tomto roku a aj táto skládka pred obcou bola minulý týždeň kompletne vyčistená. Aby sa zabránilo obnoveniu skládok či vzniku nových, boli na problémové miesta osadené fotopasce s okamžitým prenosom snímkov. Celkovo boli v okolí obce rozmiestnené 4 fotopasce, ktoré budú pravidelne kontrolované a operatívne premiestňované, pričom nákup fotopascí bol financovaný z prostriedkov Ministerstva životného prostredia /projekt Obnova dediny/. Veríme, okrem pravidelného vývozu veľkokapacitných kontajnerov, separácii odpadu aj toto pomôže k čistejšiemu okoliu obce!

07.05.2017

Vatra oslobodenia 2017 - fotogaléria po kliknutí SEM.

04.05.2017

POZOR ZMENA: Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa zapálenie vatry oslobodenia PRESÚVA na sobotu (06.05., 20:00 hod.). Kladenie venca pri pamätníku ostáva v pôvodnom čase a termíne, teda v piatok 05.05. o 19:00.

25.04.2017

23.04.2017

Propagácia obce na finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji U18 v Poprade /23.04.2017/. Ak sa aj vy chystáte na zaujímavé podujatie a zároveň chcete spropagovať našu obec, na obecnom úrade Vám radi požičiame štátnu vlajku s nápisom obce!

 

22.04.2017

V sobotu 22.04. sa zúčastnili naši stolní tenisti a zástupcovia obce medzinárodného odvetného zápasu v partnerskej obci Jaśliska.

10.04.2017

03.04.2017

22.03.2017

V nedeľu 19.03.2017 odohrali naši stolní tenisti medzinárodný priateľský zápas so stolnými tenistami z našej partnerskej obce Jaśliská (Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach).Veríme, že prežili pekné športové popoludnie a tešíme sa na odvetu na pôde Jaślísk.

20.03.2017

14.03.2017

List starostu obce zo dňa 15.02.2017 adresovaný spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE) so žiadosťou o prehodnotenie modernizácie rozvodov el. energie v obci z dôvodu častých výpadkov v poslednom období a odpoveď zástupcov Východoslovenskej distribučnej (VSD) ktorá má v správe rozvody el. energie. V minulom období boli tiež odoslané listy mobilným operátorom so žiadosťou o prehodnotenie zosilnenia signálu v obci.

28.02.2017

25.02.2017

18.02.2017

Dňa 07.02.2016 bol obci Čertižné schválený projekt pre rozvoj turistickej infraštruktúry v hodnote niekoľkých desiatok tisíc eur! O podrobnostiach budeme informovať v nasledujúcom období.

11.02.2017

19.01.2017

Čistenie obecných komunikácií po víkendovej kalamite 1. stupňa.

08.01.2017

 

Oznamy>Oznamy 2017

29.

september

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


13.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook