hlavný obrázok stránky

Oznamy 2018

16.12.2018

16.12.2018

11.12.2018

04.12.2018

Nové zastávky na znamenie v obci! - Obec Čertižné požiadala o zriadenie 2 nových zastávok na znamenie - konkrétne pri dome č. 9 a dome č. 145 - dosiahlo by sa tak rovnomerné rozmiestnenie zastávok vrámci celej obce a výrazne by sa zlepšila dostupnosť zastávok v dotknutých lokalitách. Po schválení komisiou a príprave jednotlivých plôch bola žiadosť obce SCHVÁLENÁ a zastávky sú v cestovnom poriadku platnom od 09.12.2018!

20.11.2018

04.09.2018

Kompletná rekonštrukcia elektrického vedenia v obci sa pomaličky blíži ku koncu. Postupne boli v celej obci vymenené jednotlivé podperné stĺpy a kompletne vymenené vodiče elektrickej energie za izolovené s oveľa vyššou kapacitou ako pri predchádzajúcom vedení. Rovnako boli realizované aj prípojky k jednotlivým bytovým domom. Realizácia tejto stavby v hodnote viac ako 300 000€ je výsledkom dlhotrvajúcej aktivity starostu obce smerom k Východoslovenskej distribučnej. Z podobnej aktivity bola realizovaná aj výstavba vysielačov hlavných mobilných operátorov a pokrytie obcou 4G LTE signálom. Za posledný rok má tak obec najmodernejšie telefónne pokrytie a rozvody elektrickej energie v širokom okolí.

22.08.2018

07.08.2018

31.07.2018

VŠETKY MIESTA SÚ UŽ REZERVOVANÉ!!! - prihlasovanie ďalej NEPREBIEHA!

Obec Čertižné pozýva záujemcov na zájazd do Maďarska - termálne kúpalisko Nyíregyháza v nedeľu 12.08.2018. Odchod autobusu z obce cca. 05:00 hod. Pobyt v Maďarsku od 10:00 do 19:00 hod.
Deti do 15 rokov musia mať platný cestovný pas, ostatní občiansky preukaz. Cena za autobusovú dopravu - symbolicky 1€, na vstup do aquaparku bude každému vydaný kupón so zľavou 25%. Záväzný záujem je potrebné nahlásíť čím skôr, keďže počet miest je obmedzený kapacitou autobusu - a to na telefónnom čísle 0917 745 172 /starosta/.

15.07.2018

10.07.2018

8. júla 2018 bola v obci Čertižné v okrese Medzilaborce vďaka iniciatíve Občianskeho združenia Kolysočka – Kolíska z Prešova za výrazného prispenia obecného úradu v Čertižnom slávnostne odhalená pamätná tabuľa Adolfa Dobrianskeho, politika, národného a kultúrneho buditeľa Rusínov 19. storočia, jedného zo zakladateľov Matice slovenskej a Spolku sv. Jána Krstiteľa, ako aj veľkého priateľa Jonáša Záborského. Pamätnú tabuľu dalo vytvoriť OZ Kolysočka – Kolíska z výnosu verejnej zbierky z roku 2017, na ktorej sa zúčastnilo 42 darcov. Rok 2017 bol vyhlásený Okrúhlym stolom Rusínov Slovenska za Rok Dobrianskeho z dôvodu 200. výročia jeho narodenia. Autorkou pamätnej tabule z bronzu je akademická sochárka Eva Potfajová Ilkovičová, iniciátorkou verejnej zbierky – Ľuba Kráľová, predsedníčka OZ Kolysočka – Kolíska. Adolf Dobriansky pochádzal z etnicky zmiešanej rodiny, rusínskeho gréckokatolíckeho kňaza a dcéry nemeckého levočského mešťanostu. Narodil sa 18. 12. 1817 v Rudlove pri Vranove nad Topľou a zomrel vo vyhnanstve 19. marca 1901 v Innsbrucku v Rakúsku. Pochovaný bol za účasti 12 gréckokatolíckych kňazov 24. marca 1901 v Čertižnom – v jeho rodinnom sídle. Ovládal 8 jazykov. Študoval filozofiu v Košiciach, právo v Jágri v Maďarsku a neskôr na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, kde nadobudol kvalifikáciu banského a lesného inžiniera. V Banskej Štiavnici si našiel manželku Eleonóru, s ktorou mali 10 detí. Vysokoškolské štúdia zakončil na Vysokej technickej škole vo Viedni. Na základe širokých znalostí sa Adolf Dobriansky stal odborným banským poradcom rakúskeho cisára Ferdinanda a dvorným radcom cisára Františka Jozefa I. Cisárskym dekrétom bol Adolfovi Dobrianskemu udelený titul rytiera a povýšenie do šľachtického stavu – za reguláciu riek v Rakúsku a za chemicko-geologické výskumy minerálnych zdrojov. Dvakrát bol zvolený za poslanca Uhorského snemu a dvakrát mu bolo znemožnené svoj legitímny mandát vykonávať zo strany uhorskej politickej moci. Po jeho smrti rakúski vojaci na začiatku prvej svetovej vojny v roku 1914 pred očami manželky Eleonóry Dobrianskej zapálili ich veľkú rodinnú kúriu v Čertižnom, ktorá zhorela do tla. Pred slávnostným odhalením pamätnej tabule Adolfa Dobrianskeho na budove obecného úradu v Čertižnom dňa 8. 7. 2018 sa uskutočnila panachýda pri jeho hrobe na jeho počesť na miestnom cintoríne za účasti piatich gréckokatolíckych kňazov, členov Spolku sv. Jána Krstiteľa a dvoch miestnych gréckokatolíckych kňazov. Odhalenie tabule sprevádzali slávnostné príhovory – starostu obce, Petra Tričáka, gréckokatolíckeho kňaza Milana Jasika, veľkého znalca života Adolfa Dobrianskeho a predsedníčky OZ Kolysočka – Kolíska, Ľuby Kráľovej, iniciátorky zbierky, ktorá tabuľu odhalila a prečítala mená všetkých 42 darcov. Tabuľu posvätil miestny gréckokatolícky kňaz. Po odhalení pamätnej tabule sa v kultúrnom dome uskutočnil kultúrny program ako prezentácia rusínskej autorskej a ľudovej kultúry a pokračovanie odkazu Adolfa Dobrianskeho na podčiarknutie rusínskej identity obyvateľstva severovýchodného Slovenska.

22.06.2018

Stránka pre kontrolu prerušenia distribúcie po kliknutí TU.

04.06.2018

09.05.2018

Stránka pre kontrolu prerušenia distribúcie po kliknutí TU.

 

 

24.04.2018

03.04.2018

 

25.03.2018

05.02.2018

Všetkých Vás srdečne pozývame na 25. ročník pochodu vďaky Dukla - Čertižné. Z organizačných dôvodov Vás prosíme o nahlásenie svojej účasti na niektorý z uvedených kontaktov najneskôr do 08.02. /štvrtok/ do 20:00! Ďakujeme. Všetkých Vás srdečne pozývame na 25. ročník pochodu vďaky Dukla - Čertižné. Z organizačných dôvodov Vás prosíme o nahlásenie svojej účasti na niektorý z uvedených kontaktov najneskôr do 08.02. /štvrtok/ do 20:00! Ďakujeme. V cene štartovného je samozrejme aj chutný guláš a niečo na zohriatie v cieli cesty. Uprostred trasy bude pre Vás aj tento rok pripravené ohnisko. Pre všetkých z Čertižného je štartovné ZDARMA!

31.01.2018

25. ročník pochodu vďaky Dukla - Čertižné, ktorý sa mal uskutočniť v termíne 03.02.2018 je z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok presunutý. O náhradnom termíne Vás organizátori budú včas informovať!

24.01.2018

25. ročník pochodu vďaky Dukla - Čertižné, ktorý sa mal uskutočniť v termíne 27.01.2018 je z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok presunutý. O náhradnom termíne Vás organizátori budú včas informovať!

16.01.2018

Oznamy>Oznamy 2018

29.

september

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


13.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook