hlavný obrázok stránky

Prezidentské voľby 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ďalšie informácie o voľbách v slovenskom jazyku nájtete TU. Informácie o voľbách v rusínskom jazyku nájtete TU.


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena

a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

OBEC ČERTIŽNÉ

zverejňuje e-mailové adresy na doručenie OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA

do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024,

ktoré sa konajú dňa 23. marca 2024 (1. kolo) a 06. apríla 2024 (prípadné 2. kolo):

ocu.certizne57@gmail.com     starosta@certizne.eu


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie

HLASOVACIEHO PREUKAZU

OBEC ČERTIŽNÉ

zverejňuje e-mailové adresy na doručenie ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU

pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024,

ktoré sa konajú dňa 23. marca 2024 (1. kolo) a 06. apríla 2024 (prípadné 2. kolo):

ocu.certizne57@gmail.com     starosta@certizne.eu

Ostatné>Prezidentské voľby 2024

4.

marec

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


5.

marec

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook