hlavný obrázok stránky

Zabudnutá Čertež

Názov: Zabudnutá Čertež, n.o.
IČO: 45744301
Sídlo: Habura 263
  067 52 Habura
Zakladateľ: Ing. Daniela Zápotocká
Riaditeľ: Ing. Sergej Zápotocký
Správna rada: Ing. Daniela Zápotocká
  JUDr. Alexander Zápotocký
  MUDr. Tatiana Jánošíková
  Ing. Peter Tričák

 

Nezisková organizácia je založená na poskytovanie týchto služieb:

  • podporovať využitie historicko-spoločenského potenciálu osobností politického, kultúrneho a spoločenského diania, ktoré žili a pôsobili v obci Čertižné, menovite A.I. Dobrianského, M. Beskyda a I. Chanáta a ich odkazu pre súčasné generácie pre zatraktívnenie tohto územne okrajového priestoru Slovenskej republiky so zameraním na rozvoj turistického ruchu a cezhraničnej spolupráce na slovensko-poľskom pomedzí
  • popularizovať vklad týchto osobností pri rozvoji národného uvedomenia sa, s ambíciou obnoviť hrdosť na odkaz svojich predkov a tu žijúceho obyvateľstva, ale aj ľudí s koreňmi v tomto kraji
  • vytvoriť v Čertižnom obecné centrum pamätí, ktoré bude stálou expozíciou, pripomínajúcou vývoj obce v čase a priestore a ktoré bude zároveň plniť funkciu centra informácií pre turistov, ktorí navštívia tento kraj

Aktuality

  • Fotogalériu zo slávnostného otvorenia revitalizovanej časti obecného cintorína (1. etapa) nájdete po kliknutí SEM.

Organizácie>Zabudnutá Čertež

29.

september

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


13.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook