hlavný obrázok stránky

Pridanie komentára k otázke:

Neuvažuje obec o žetónovom systéme zberu odpadu??


  • Pozdravujem. Obec o tom uvažuje, zatiaľ takýchto obcí v SR je málo. Uvidíme koncom roka po vyhodnotení separácie a získaní poznatkov od obcí, ktoré už to majú zavedené.

  • Najbližšie Hrabovec nad Laborcom a ľudia si to pochvaľujú. a v neposlednom rade úspory bude mať aj obec.

Polia označené * sú povinné!

Naspäť

6.

december

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


8.

december

Poznávaj a uchovaj tradície predkov

Mikuláš s bohatým sprievodným programom v našej obci

V čase: 14:00 - 20:00


Facebook