hlavný obrázok stránky

Nová Čertež

Názov: Nová Čertež, o.z.
IČO: 53013867
Sídlo: Čertižné 57
  067 52 Čertižné
Predseda: Ing. Peter Tričák
Členovia prípravného výboru: Ing. Peter Tričák
  Rastislav Galajda
  Ján Gombita

 

Občianské združenie je založené na poskytovanie týchto služieb:

 • Podpora a rozvoj telesného zdravia a osobnosti jednotlivcov, podpora a rozvoj športových voľnočasových aktivít a celkovej telesnej a duševnej kondície a zdravého životného štýlu.
 • Podpora a rozvoj cestovného ruchu v regióne a na lokálnej úrovni.
 • Podpora a rozvoj občianskych aktivít na miestnej a regionálnej úrovni.
 • Podpora a rozvoj tématických podujatí na lokálnej i medzinárodnej úrovni.
 • Podpora a rozvoj spoločenského a kultúrneho života občanov.
 • Podpora a rozvoj výstavy a rekonštrukcie športovísk, ihrísk, štadiónov, plavární, telocviční, tréningových centier a ďalších miest určených na realizáciu rôznych druhov športov.
 • Podpora a rozvoj zabezpečovania materiálneho a technického vybavenia.
 • Podpora a rozvoj diskusných stretnutí a podujatí.
 • Podpora a propagácia občianskeho združenia formou vlastného merch-u.
 • Podpora a rozvoj ekologického životného štýlu.
 • Podpora a rozvoj včelárstva v regióne.

Aktuality

 • Tlačivo na poukázanie 2% dane pre Novú Čertež o.z. nájdete po kliknutí TU

Organizácie>Nová Čertež

28.

jún

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 9:00


2.

júl

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook