hlavný obrázok stránky

ŠK Kyčara

Aktuality

 • Fotografie z 25. ročníka pochodu vďaky Dukla - Čertižné nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografie z 3. ročníka výstupu na Kameň nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografue 24. ročníka pochodu vďaky Dukla - Čertižné nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografie z 2. ročníka výstupu na Kameň nájdete po kliknutí SEM.

 • Z dôvodu nepriaznivého počasia je 23. ročník pochodu vďaky Dukla - Čertižné ZRUŠENÝ!

 • Fotografie z 1. ročníka výstupu na Kamien nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografie zo 17. ročníka Veľkonočného stolnotenisového tunaja nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografie z kartového turnaja "FERBEĽ" nájdete po kliknutí SEM.

 • Fotografie z Pochodu vďaky na lyžiach DUKLA - ČERTIŽNÉ nájdete po kliknutí SEM.

História klubu

Športový klub Kyčara Čertižné bol založený na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 7.7. 1991, schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 23.7.1991 za prítomnosti týchto členov:

 • Karoľ Anton
 • Kulik Pavol
 • Matij Peter
 • Kulik Alexander

Dňa 31.12.2008 klub mal zaregistrovaných 20 členov.

Zameranie klubu Kyčara Čertižné

Program nášho klubu je otvoreným systémom telovýchovných a športových činností, ktorý sa podľa záujmov občanov (členov klubu) a ich potrieb sa sústavne rozvíja.
Umožňuje telovýchovné a športové využitie nielen členom klubu, ale aj širokej verejnosti, od detstva, po neskorý vek prostredníctvom prístupných akcií a súťaži v nasledovných telovýchovných a športových aktivitách.

 

 • Obecné preteky behu na lyžiach – zodpovedný Kulik Pavol
 • Pochod vďaky Dukla – Čertižné – zodpovedný Karoľ Anton + starosta obce
 • Lyžiarska turistika na bežkách do Poľska – zodpovedný Karoľ Martin
 • Sálový futbalový turnaj – zodpovedný Kulik Alexander
 • Stolnotenisový turnaj – zodpovedný Ing. Peter Opuda
 • Kartový turnaj vo Ferbli – zodpovedný Kulik Alexander
 • Kartový turnaj vo Mariaši – zodpovedný Ing. Peter Opuda
 • Posedenie pri vatre – zodpovedný Matij Peter
 • Športová olympiáda deti a mládeže – zodpovedný Matij Peter
 • Futbalový turnaj – zodpovedný Karoľ Anton + starosta obce
 • Cykloturistika – odpustová slávnosť Matky Božej neba a zeme v Jasliskach, zodpovedný – Karoľ Martin

 

Cieľom nášho klubu je prispievať k všestrannému rozvoju členov i nečlenov klubu, k upevňovaniu ich zdravia, telesnej kondície, duševnej rovnováhy a práceschopnosti k vytvoreniu trvalého pozitívneho vzťahu k telesnej výchove a športu.

Pozitívne obdobie klubu Kyčara Čertižné

Najpopulárnejším podujatím športového klubu Kyčara Čertižné je pochod vďaky Dukla – Čertižné , ktorý je zaznamenaný v kalendári slovenských turistov. Priam fantastickým sa stal 14 ročník tohto pochodu organizovaný v roku 2007 na ktorom sa zúčastnilo neuveriteľných 146 turistov.
Úspešným obdobím pre klub boli aj 90 roky minulého storočia, keď klub každoročne usporiada val verejne preteky v behu na lyžiach. Zúčastňovali sa ho pretekári s Medzilaboriec, Uliča, Sniny, Humenného, Hrabovca nad Laborcom, a samozrejme aj domáci pretekári.

Organizácie>ŠK Kyčara

31.

júl

Zber odpadu

Komunálny odpad + jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 9:00


1.

august

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook