hlavný obrázok stránky

Cirkevné oznamy

Program Kontakty Oznamy Cintorín

 

 

-

 

Pozvánka na sv. misie v Čertižnom (.PDF, 14.-18.6.'23)

 

-

 

 

 

STRECHA FARY - Faktúry a dokumenty.PDF

(kliknite na odkaz)

 

 ceny sú uvedené s DPH.

 

 

-

 

 

 

Projekt: Gréckokatolícky chrám v Čertižnom, ÚZPF č. 115/1 - Náter strechy a kovových konštrukcií.

Číslo zmluvy: MK-4995/2019-423

 

Správa o realizácii projektu s fotodokumentáciou (PDF)

Faktúra za natieranie strechy chrámu

Faktúra za práce naviac na streche chrámu (mimo projekt) 

Výzva na predkladanie ponúk - natieranie strechy (ukončené, DOC)

 Zmluva o dielo (PDF)

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkev>Cirkevné oznamy

31.

júl

Zber odpadu

Komunálny odpad + jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 9:00


1.

august

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook