hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaHarmonogram zberu odpadu 2023

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2023

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 597 kb [597 kB]

Zverejnené: 01.01.2023 12:35:37


Špeciálny spôsob hlasovania - Komunálne voľby 2022

Kontakt na zapisovateľku na účel podávania žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2022.

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 344 kb [344 kB]

Zverejnené: 25.10.2022 9:28:04


Správa audítora za rok 2021

Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 284 kb [284 kB]

Zverejnené: 14.10.2022 8:56:43


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 14 kb [14 kB]

Zverejnené: 12.10.2022 12:06:57


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Obecné zastupiteľstvo

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 17 kb [17 kB]

Zverejnené: 12.10.2022 12:05:33


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Oznam o lehote na doručenie kandidátnych listín

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 176 kb [176 kB]

Zverejnené: 19.07.2022 12:04:41


Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 260 kb [260 kB]

Zverejnené: 19.07.2022 12:03:16


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 643 kb [643 kB]

Zverejnené: 18.07.2022 11:28:47


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čertižné 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 184 kb [184 kB]

Zverejnené: 02.03.2022 19:24:13


Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konanie verejnou vyhláškou - "Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Habura a Čertižné"

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 521 kb [521 kB]

Zverejnené: 13.01.2022 13:20:58Strana 1 z 9

28.

január

Pochod vďaky

Pochod vďaky Dukla - Čertižné

V čase: 8:30 - 15:00


1.

február

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook