hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaOznámenie geodetického a kartografického ústavu Bratislava

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 890 kb [890 kB]

Zverejnené: 14.10.2020 19:42:05


Prehlásenie o spracovaní biologického odpadu

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu + Prehlásenie o kompostovaní pre obyvateľov obce.

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 223 kb [223 kB]

Zverejnené: 12.10.2020 11:36:10


Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Oznámenie o čistení hraničného priestoru v roku 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 627 kb [627 kB]

Zverejnené: 11.10.2020 11:53:37


Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021

Tlačová správa Prešovského samosprávneho kraja k SODB 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 93 kb [93 kB]

Zverejnené: 24.8.2020 16:52:42


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 2019 - starosta

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za kalendárny rok 2019 k 31. januáru 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 134 kb [134 kB]

Zverejnené: 31.3.2020 20:19:43


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 227 kb [227 kB]

Zverejnené: 10.3.2020 18:45:05


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky COVID-19

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1695 kb [1695 kB]

Zverejnené: 10.3.2020 10:39:31


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky COVID-19

Verejná vyhláška - domáca izolácia

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 2808 kb [2808 kB]

Zverejnené: 10.3.2020 10:38:33


Hlásenie o odpadoch za rok 2019

Potvrdenie obce o zbere triedených zložiek komunálneho odpadu

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 658 kb [658 kB]

Zverejnené: 27.2.2020 15:21:53


URSO report 2020

URSO Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 309 kb [309 kB]

Zverejnené: 24.2.2020 12:12:50Strana 1 z 7

25.

november

Zber komunálneho odpadu

Komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


1.

december

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook