hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaPrehlásenie o spracovaní biologického odpadu

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu + Prehlásenie o kompostovaní pre obyvateľov obce.

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 223 kb [223 kB]

Zverejnené: 12.10.2020 11:36:10


Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Oznámenie o čistení hraničného priestoru v roku 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 627 kb [627 kB]

Zverejnené: 11.10.2020 11:53:37


Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021

Tlačová správa Prešovského samosprávneho kraja k SODB 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 93 kb [93 kB]

Zverejnené: 24.08.2020 16:52:42


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 2019 - starosta

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za kalendárny rok 2019 k 31. januáru 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 134 kb [134 kB]

Zverejnené: 31.03.2020 20:19:43


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 227 kb [227 kB]

Zverejnené: 10.03.2020 18:45:05


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky COVID-19

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1695 kb [1695 kB]

Zverejnené: 10.03.2020 10:39:31


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky COVID-19

Verejná vyhláška - domáca izolácia

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 2808 kb [2808 kB]

Zverejnené: 10.03.2020 10:38:33


Hlásenie o odpadoch za rok 2019

Potvrdenie obce o zbere triedených zložiek komunálneho odpadu

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 658 kb [658 kB]

Zverejnené: 27.02.2020 15:21:53


URSO report 2020

URSO Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 309 kb [309 kB]

Zverejnené: 24.02.2020 12:12:50


ZMLUVA O DIELO č. 01/KŽP/2019

Zmluva o dielo - „OcÚ Čertižné - Zníženie energetickej náročnosti budovy“

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 210 kb [210 kB]

Zverejnené: 06.02.2020 17:56:08Strana 4 z 10

31.

júl

Zber odpadu

Komunálny odpad + jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 9:00


1.

august

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook