hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaÚroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čertižné 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 184 kb [184 kB]

Zverejnené: 02.03.2022 19:24:13


Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konanie verejnou vyhláškou - "Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Habura a Čertižné"

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 521 kb [521 kB]

Zverejnené: 13.01.2022 13:20:58


Harmonogram zberu odpadu 2022

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2022

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 108 kb [108 kB]

Zverejnené: 29.12.2021 12:06:23


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 2020 - starosta

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za kalendárny rok 2020 k 31. januáru 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 198 kb [198 kB]

Zverejnené: 28.04.2021 10:42:55


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čertižné za rok 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 176 kb [176 kB]

Zverejnené: 26.02.2021 10:18:44


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Vyhlásenie k zmenám v sčítaní obyvateľov, domov a bytov (január 2021)

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 89 kb [89 kB]

Zverejnené: 24.01.2021 11:00:13


Harmonogram zberu odpadu 2021

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 122 kb [122 kB]

Zverejnené: 29.12.2020 11:28:15


Správa audítora za rok 2019

Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 303 kb [303 kB]

Zverejnené: 17.12.2020 17:52:58


Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov VSD 2020

Výzva VSD na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky v katastrálnom území Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 564 kb [564 kB]

Zverejnené: 24.11.2020 9:22:30


Oznámenie geodetického a kartografického ústavu Bratislava

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 890 kb [890 kB]

Zverejnené: 14.10.2020 19:42:05Strana 3 z 10

31.

júl

Zber odpadu

Komunálny odpad + jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 9:00


1.

august

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook