hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaSystém náležitej starostlivosti

Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodatovateľov lesa - Okresný úrad Prešov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 29 kb [29 kB]

Zverejnené: 21.11.2019 13:28:20


Systém náležitej starostlivosti

Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodatovateľov lesa

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 498 kb [498 kB]

Zverejnené: 21.11.2019 13:27:35


Zverejnenie e-mailovej adresy pre HLASOVACIE PREUKAZY - voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie HLASOVACIEHO PREUKAZU pre voľby do Európskeho parlamentu ktoré sa konajú dňa 25. mája 2019

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 72 kb [72 kB]

Zverejnené: 9.4.2019 9:52:58


Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA do okrskovej volebnej komisie pre voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU OBEC ČERTIŽNÉ zverejňuje e-mailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú dňa 25. mája 2019: ocu.certizne57@gmail.com starosta@certizne.eu

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 42 kb [42 kB]

Zverejnené: 25.3.2019 21:56:23


Separácia odpadu 2018

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 118 kb [118 kB]

Zverejnené: 28.2.2019 12:03:50


Zverejnenie e-mailovej adresy pre HLASOVACIE PREUKAZY - prezidentské voľby 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie HLASOVACIEHO PREUKAZU pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 16. marca 2019, prípadne druhé kolo 30. marca 2019

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 74 kb [74 kB]

Zverejnené: 12.2.2019 13:57:47


Štandard kvality vody Čertižné 2018

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná, obec Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 231 kb [231 kB]

Zverejnené: 12.2.2019 12:04:52


Správa audítora za rok 2017

Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 304 kb [304 kB]

Zverejnené: 1.2.2019 12:33:39


Správa audítora za rok 2016

Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2016

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 304 kb [304 kB]

Zverejnené: 1.2.2019 12:33:27


Prezidentské voľby 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisiie v obci ČERTIŽNÉ OBEC ČERTIŽNÉ zverejňuje e-mailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Čertižné pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 16. marca 2019, prípadne druhé kolo 30.marca 2019: ocu.certizne57@gmail.com starosta@certizne.eu

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 74 kb [74 kB]

Zverejnené: 30.1.2019 13:25:40Strana 3 z 8

3.

február

Zber odpadu

Plasty, PET fľaše, komunálny

V čase: 7:00 - 10:00


9.

február

Zber separovaného odpadu

Nebezpečný odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook