hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaHarmonogram zberu odpadu 2021

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 122 kb [122 kB]

Zverejnené: 29.12.2020 11:28:15


Správa audítora za rok 2019

Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 303 kb [303 kB]

Zverejnené: 17.12.2020 17:52:58


Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov VSD 2020

Výzva VSD na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky v katastrálnom území Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 564 kb [564 kB]

Zverejnené: 24.11.2020 9:22:30


Oznámenie geodetického a kartografického ústavu Bratislava

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 890 kb [890 kB]

Zverejnené: 14.10.2020 19:42:05


Prehlásenie o spracovaní biologického odpadu

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu + Prehlásenie o kompostovaní pre obyvateľov obce.

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 223 kb [223 kB]

Zverejnené: 12.10.2020 11:36:10


Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Oznámenie o čistení hraničného priestoru v roku 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 627 kb [627 kB]

Zverejnené: 11.10.2020 11:53:37


Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021

Tlačová správa Prešovského samosprávneho kraja k SODB 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 93 kb [93 kB]

Zverejnené: 24.08.2020 16:52:42


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 2019 - starosta

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za kalendárny rok 2019 k 31. januáru 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 134 kb [134 kB]

Zverejnené: 31.03.2020 20:19:43


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 227 kb [227 kB]

Zverejnené: 10.03.2020 18:45:05


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky COVID-19

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 1695 kb [1695 kB]

Zverejnené: 10.03.2020 10:39:31Strana 3 z 10

11.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


13.

október

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook