hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaVoľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Obecné zastupiteľstvo

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 17 kb [17 kB]

Zverejnené: 12.10.2022 12:05:33


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Oznam o lehote na doručenie kandidátnych listín

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 176 kb [176 kB]

Zverejnené: 19.07.2022 12:04:41


Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 260 kb [260 kB]

Zverejnené: 19.07.2022 12:03:16


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 643 kb [643 kB]

Zverejnené: 18.07.2022 11:28:47


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čertižné 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 184 kb [184 kB]

Zverejnené: 02.03.2022 19:24:13


Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konanie verejnou vyhláškou - "Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Habura a Čertižné"

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 521 kb [521 kB]

Zverejnené: 13.01.2022 13:20:58


Harmonogram zberu odpadu 2022

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2022

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 108 kb [108 kB]

Zverejnené: 29.12.2021 12:06:23


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 2020 - starosta

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za kalendárny rok 2020 k 31. januáru 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 198 kb [198 kB]

Zverejnené: 28.04.2021 10:42:55


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čertižné za rok 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 176 kb [176 kB]

Zverejnené: 26.02.2021 10:18:44


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Vyhlásenie k zmenám v sčítaní obyvateľov, domov a bytov (január 2021)

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 89 kb [89 kB]

Zverejnené: 24.01.2021 11:00:13Strana 2 z 10

11.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


13.

október

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook