hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaHarmonogram zberu odpadu 2022

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2022

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 108 kb [108 kB]

Zverejnené: 29.12.2021 12:06:23


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 2020 - starosta

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za kalendárny rok 2020 k 31. januáru 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 198 kb [198 kB]

Zverejnené: 28.04.2021 10:42:55


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čertižné za rok 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 176 kb [176 kB]

Zverejnené: 26.02.2021 10:18:44


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Vyhlásenie k zmenám v sčítaní obyvateľov, domov a bytov (január 2021)

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 89 kb [89 kB]

Zverejnené: 24.01.2021 11:00:13


Harmonogram zberu odpadu 2021

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2021

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 122 kb [122 kB]

Zverejnené: 29.12.2020 11:28:15


Správa audítora za rok 2019

Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 303 kb [303 kB]

Zverejnené: 17.12.2020 17:52:58


Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov VSD 2020

Výzva VSD na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky v katastrálnom území Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 564 kb [564 kB]

Zverejnené: 24.11.2020 9:22:30


Oznámenie geodetického a kartografického ústavu Bratislava

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 890 kb [890 kB]

Zverejnené: 14.10.2020 19:42:05


Prehlásenie o spracovaní biologického odpadu

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu + Prehlásenie o kompostovaní pre obyvateľov obce.

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 223 kb [223 kB]

Zverejnené: 12.10.2020 11:36:10


Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Oznámenie o čistení hraničného priestoru v roku 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 627 kb [627 kB]

Zverejnené: 11.10.2020 11:53:37Strana 2 z 9

28.

január

Pochod vďaky

Pochod vďaky Dukla - Čertižné

V čase: 8:30 - 15:00


1.

február

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook