hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaVoľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - slovensky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - Informácie pre voliča v slovenskom jazyku

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 182 kb [182 kB]

Zverejnené: 11.01.2019 10:24:00


Harmonogram zberu odpadu 2019

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2019

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 638 kb [638 kB]

Zverejnené: 05.12.2018 13:07:28


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - kandidáti

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a Obecného zastupiteľstva v Čertižnom

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 415 kb [415 kB]

Zverejnené: 24.09.2018 9:39:18


Voľby do orgánov samosprávy obcí - zapisovateľ a zodpovedná osoba

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie, kontaktné údaje na zapisovateľa, určenie zodpovednej osoby za organizačnú a technickú prípravu volieb

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 208 kb [208 kB]

Zverejnené: 27.08.2018 10:28:16


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - počet poslancov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 157 kb [157 kB]

Zverejnené: 10.08.2018 9:09:25


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - počet obyvateľov

Oznámenie o počte obyvateľov obce Čertižné k 10.08.2018

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 184 kb [184 kB]

Zverejnené: 10.08.2018 9:08:11


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 157 kb [157 kB]

Zverejnené: 23.07.2018 12:19:14


VSD - prerušenie distribúcie elektriny 06/2018 - 19.06. až 21.06.

Informácia o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na mesiac jún 2018 - /19.06. až 21.06./

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 74 kb [74 kB]

Zverejnené: 30.05.2018 6:54:47


VSD - prerušenie distribúcie elektriny 06/2018 - 11.06. až 18.06.

Informácia o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na mesiac jún 2018 - /11.06. až 18.06./

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 74 kb [74 kB]

Zverejnené: 30.05.2018 6:53:44


VSD - prerušenie distribúcie elektriny 06/2018 - 07.06. a 08.06.

Informácia o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na mesiac jún 2018 - /07.06. a 08.06./

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 465 kb [465 kB]

Zverejnené: 16.05.2018 12:42:16Strana 6 z 10

11.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


13.

október

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook