hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaNájomná zmluva PS Čertižné - Obec Čertižné

Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Čertižné medzi PS Čertižné a Obcou Čertižné 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 44 kb [44 kB]

Zverejnené: 10.01.2020 14:11:47


Multifunkčné ihrisko

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Čertižné

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 173 kb [173 kB]

Zverejnené: 02.01.2020 19:38:15


Harmonogram zberu odpadu 2020

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2020

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 152 kb [152 kB]

Zverejnené: 17.12.2019 17:42:40


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBEC ČERTIŽNÉ zverejňuje e-mailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 29. februára 2020: ocu.certizne57@gmail.com starosta@certizne.eu

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 23 kb [23 kB]

Zverejnené: 11.12.2019 12:37:29


Zápisnica z prieskumu trhu k projektu Posilňovňa

Zápisnica z prieskumu trhu k projektu Posilňovňa PRS-1598/2019/4

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 194 kb [194 kB]

Zverejnené: 24.11.2019 21:26:38


Systém náležitej starostlivosti

Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodatovateľov lesa - Okresný úrad Prešov

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 29 kb [29 kB]

Zverejnené: 21.11.2019 13:28:20


Systém náležitej starostlivosti

Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodatovateľov lesa

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 498 kb [498 kB]

Zverejnené: 21.11.2019 13:27:35


Zverejnenie e-mailovej adresy pre HLASOVACIE PREUKAZY - voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie HLASOVACIEHO PREUKAZU pre voľby do Európskeho parlamentu ktoré sa konajú dňa 25. mája 2019

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 72 kb [72 kB]

Zverejnené: 09.04.2019 9:52:58


Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA do okrskovej volebnej komisie pre voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU OBEC ČERTIŽNÉ zverejňuje e-mailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú dňa 25. mája 2019: ocu.certizne57@gmail.com starosta@certizne.eu

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 42 kb [42 kB]

Zverejnené: 25.03.2019 21:56:23


Separácia odpadu 2018

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 118 kb [118 kB]

Zverejnené: 28.02.2019 12:03:50Strana 5 z 10

31.

júl

Zber odpadu

Komunálny odpad + jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 9:00


1.

august

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook