hlavný obrázok stránky

Liturgický program

 

Program Kontakty Oznamy Cintorín

 

Účet farnosti: SK08 0900 0000 0000 8690 9628. Ďakujeme.

 

 

 

 

 

Cirkev>Liturgický program

31.

júl

Deň pre deti 2021

Deň plný zábavy a športu

V čase: 15:00 - 19:00


3.

august

Zber separovaného odpadu

Nebezpečný odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook