hlavný obrázok stránky

Liturgický program


 

Program Kontakty Oznamy Cintorín

 

Účet farnosti: SK08 0900 0000 0000 8690 9628. Ďakujeme.

Cirkev>Liturgický program


blog comments powered by Disqus

25.

október

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


27.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook