hlavný obrázok stránky

Oznamy 2022

16.11.2022

18.07.2022

09.06.2022

13.01.2022

Nová Čertež - to je názov nového občianského združenia, ktoré vzniklo pred dvomi rokmi pod hlavičkou Obecného úradu Čertižné.
Venovať sa bude kultúrnemu, spoločenskému a športovému rozvoju našej obce. Zároveň bude slúžiť aj ako podpora už aktívnych obecných združení ako Dobrovoľný hasičský zbor, Športový klub Kyčara, Únia žien, TJ Družstevník a zároveň aj novým združeniam, ktoré by v obci vznikli. Občianské združenie splnilo podmienky pre získavanie 2% z dane a preto radi privítame aj Vašu pomoc - všetky prostriedky budú transparentne použité na rozvoj obce ku prospechu všetkých obyvateľov a návštevníkov. Formulár pre poukázanie 2% dane ako aj ďalšie informácie o občianskom združení nájdete po kliknutí SEM. Vopred ďakujeme!
 

10.01.2022

Pripravili sme si pre Vás novinku!
Nový obecný portál https://separuj.certizne.eu kde nájdetete informácie o separácii odpadu v obci - čo separujeme, čo patrí do ktorých vriec podľa farby, kedy je najbližší vývoz separovaných zložiek odpadu. Zároveň tu budeme uverejňovať aj novinky - s rastúcim záujmom našich obyvateľov sa preto snažíme spraviť prístup k informáciám o separácii ešte jednoduchší. Jednoducho si kliknete na stránku a máte všetky informácie prehľadne a na jednom mieste.
Stránka je v prvej verzii a postupne bude rozširovaná o ďalšie sekcie

Oznamy>Oznamy 2022

3.

jún

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky + plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


5.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook