hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Faktúry september 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 777 kb [777 kB] Faktúry 18.10.2021 9:50:19
Faktúry august 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 776 kb [776 kB] Faktúry 07.09.2021 9:21:10
Faktúry júl 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 759 kb [759 kB] Faktúry 07.09.2021 9:20:43
Faktúry jún 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 287 kb [287 kB] Faktúry 13.07.2021 9:54:35
Faktúry máj 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 768 kb [768 kB] Faktúry 15.06.2021 13:01:19
Faktúry apríl 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 702 kb [702 kB] Faktúry 03.06.2021 12:58:25
Faktúry marec 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 556 kb [556 kB] Faktúry 03.06.2021 12:57:47
Faktúry február 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 714 kb [714 kB] Faktúry 03.06.2021 12:57:15
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR a Obec Čertižné marec 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 436 kb [436 kB] Zmluvy 25.03.2021 11:29:19
Faktúry január 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 356 kb [356 kB] Faktúry 15.02.2021 11:09:37

Strana 1 z 19

25.

október

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


27.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook