hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Príloha č.1 k Objednávke 2021002 Príloha č.1 k Objednávke 2021002 - Návrh na plnenie kritéria k predmetu zákazky "Nákup kompostérov" - Obec Čertižné - MEVA-SK s.r.o. Rožňava súbor vo formáte PDF o veľkosti 1468 kb [1468 kB] Objednávky 08.11.2021 12:46:04
Objednávka č. 2021002 Objednávka tovaru zákazke "Nákup kompostérov" - Obec Čertižné - MEVA-SK s.r.o. Rožňava súbor vo formáte PDF o veľkosti 641 kb [641 kB] Objednávky 08.11.2021 12:45:38
Faktúry september 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 777 kb [777 kB] Faktúry 18.10.2021 9:50:19
Faktúry august 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 776 kb [776 kB] Faktúry 07.09.2021 9:21:10
Faktúry júl 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 759 kb [759 kB] Faktúry 07.09.2021 9:20:43
Faktúry jún 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 287 kb [287 kB] Faktúry 13.07.2021 9:54:35
Faktúry máj 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 768 kb [768 kB] Faktúry 15.06.2021 13:01:19
Faktúry apríl 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 702 kb [702 kB] Faktúry 03.06.2021 12:58:25
Faktúry marec 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 556 kb [556 kB] Faktúry 03.06.2021 12:57:47
Faktúry február 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 714 kb [714 kB] Faktúry 03.06.2021 12:57:15

Strana 2 z 20

30.

jún

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


4.

júl

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook