hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. z. ZLP-VT-2023-0259 Zmluva o prevode výpočtovej techniky - DEUS - Obec Čertižné súbor vo formáte PDF o veľkosti 2018 kb [2018 kB] Zmluvy 13.03.2023 10:47:52
Faktúry december 2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 827 kb [827 kB] Faktúry 07.03.2023 13:16:59
Faktúry november 2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 694 kb [694 kB] Faktúry 07.03.2023 13:16:33
Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu zo dňa 08.06.2020 Zmluvné strany FÚRA s.r.o. - Obec Čertižné súbor vo formáte PDF o veľkosti 321 kb [321 kB] Zmluvy 17.02.2023 10:35:45
Zmluva č. RA-SNCA/20196767 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať súbor vo formáte PDF o veľkosti 947 kb [947 kB] Zmluvy 28.12.2022 14:28:20
Kúpna zmluva na predaj pozemkov Kúpna zmluva Mgr. Marcel Vasilenko - Obec Čertižné. Zastavaná plocha a nádvorie 48m2. Záhrada 18m2. súbor vo formáte PDF o veľkosti 1849 kb [1849 kB] Zmluvy 15.12.2022 11:44:18
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi medzi zmluvnými stranami Fúra s.r.o. a Obec Čertižné súbor vo formáte PDF o veľkosti 326 kb [326 kB] Zmluvy 05.12.2022 8:16:26
Faktúry október 2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 725 kb [725 kB] Faktúry 10.11.2022 14:29:01
Faktúry september 2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 572 kb [572 kB] Faktúry 10.11.2022 14:28:24
Faktúry august 2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2022 súbor vo formáte PDF o veľkosti 606 kb [606 kB] Faktúry 10.11.2022 14:26:54

Strana 1 z 22

29.

marec

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


12.

apríl

Zber odpadu

Bežný komunálny odpad a zmiešané plasty/PET

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook