hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Faktúry apríl 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 702 kb [702 kB] Faktúry 03.06.2021 12:58:25
Faktúry marec 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 556 kb [556 kB] Faktúry 03.06.2021 12:57:47
Faktúry február 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 714 kb [714 kB] Faktúry 03.06.2021 12:57:15
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR a Obec Čertižné marec 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 436 kb [436 kB] Zmluvy 25.03.2021 11:29:19
Faktúry január 2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2021 súbor vo formáte PDF o veľkosti 356 kb [356 kB] Faktúry 15.02.2021 11:09:37
Faktúry december 2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 689 kb [689 kB] Faktúry 24.01.2021 10:55:04
Kúpna zmluva Obec Čertižné - Poľovnícka spoločnosť Čertižné 2021 Predávajúci predáva v celosti (v podiele 1/1 k celku) nehnuteľnosť v katastrálnom území Čertižné, evidovanú na LV č. 398, stavba so súpisným číslom 239, ktorá je postavená na parcele č. 558/1 . súbor vo formáte PDF o veľkosti 104 kb [104 kB] Zmluvy 04.01.2021 9:03:42
Faktúry november 2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 279 kb [279 kB] Faktúry 15.12.2020 16:49:33
Faktúry október 2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 365 kb [365 kB] Faktúry 15.12.2020 16:48:54
Zmluva o budúcej zmluve Divadlo Alexandra Duchnoviča 2020 Zmluva o budúcej zmluve o odohratí divadelného predstavenia DAD v obci Čertižné 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 501 kb [501 kB] Zmluvy 08.12.2020 8:12:31

Strana 6 z 24

24.

apríl

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


25.

apríl

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook