hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Faktúry december 2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 689 kb [689 kB] Faktúry 24.01.2021 10:55:04
Kúpna zmluva Obec Čertižné - Poľovnícka spoločnosť Čertižné 2021 Predávajúci predáva v celosti (v podiele 1/1 k celku) nehnuteľnosť v katastrálnom území Čertižné, evidovanú na LV č. 398, stavba so súpisným číslom 239, ktorá je postavená na parcele č. 558/1 . súbor vo formáte PDF o veľkosti 104 kb [104 kB] Zmluvy 04.01.2021 9:03:42
Faktúry november 2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 279 kb [279 kB] Faktúry 15.12.2020 16:49:33
Faktúry október 2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 365 kb [365 kB] Faktúry 15.12.2020 16:48:54
Zmluva o budúcej zmluve Divadlo Alexandra Duchnoviča 2020 Zmluva o budúcej zmluve o odohratí divadelného predstavenia DAD v obci Čertižné 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 501 kb [501 kB] Zmluvy 08.12.2020 8:12:31
Zmluva o výpožičke zariadení - Sčítanie obyvateľstva 2021 Zmluva o výpožičke koncových zariadení a SIM kariet k Sčítaniu obyvateľstva 2021 Obec Čertižné - Štatistický úrad SR súbor vo formáte PDF o veľkosti 428 kb [428 kB] Zmluvy 27.11.2020 10:25:17
Faktúry september 2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 505 kb [505 kB] Faktúry 07.10.2020 11:20:19
Nájomná zmluva ihrisko Nájomná zmluva na prenájom ihriska - Gréckokatolícka cirkev - Obec Čertižné súbor vo formáte PDF o veľkosti 5202 kb [5202 kB] Zmluvy 05.10.2020 9:02:43
Modernizácia a dokončovacie práce OcÚ Čertižné - zmluva 2020 Zmluva o dielo - ElautBauMont s.r.o. - Obec Čertižné 2020 súbor vo formáte PDF o veľkosti 1353 kb [1353 kB] Zmluvy 23.09.2020 15:27:06
Zmluva Prima Banka 17.09.2020 Multicipálny úver - Univerzál zmluva o úvere č. 61-005-20 súbor vo formáte PDF o veľkosti 1223 kb [1223 kB] Zmluvy 17.09.2020 19:00:35

Strana 6 z 23

11.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


13.

október

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook