hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Faktúry september 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 361 kb [361 kB] Faktúry 11.10.2019 9:51:18
Faktúry august 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 322 kb [322 kB] Faktúry 08.10.2019 10:17:05
Faktúry júl 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 368 kb [368 kB] Faktúry 18.09.2019 12:45:02
Objednávky júl 2019 Prehľad odoslaných objednávok za mesiac júl 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 169 kb [169 kB] Objednávky 18.09.2019 12:44:19
Faktúry jún 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 302 kb [302 kB] Faktúry 18.09.2019 12:43:47
Zmluva o nájme časti pozemku Gajdoš Zmluva o nájme časti pozemku medzi Miroslav Gajdoš /prenajímateľ/ a Obec Čertižné /nájomca/ súbor vo formáte PDF o veľkosti 156 kb [156 kB] Zmluvy 01.07.2019 9:06:30
Zmluva o dielo - Výstavba multifunkčného ihriska Zmluva o dielo M.Cup Production s.r.o. - Obec Čertižné: výstavba multifunkčného ihriska súbor vo formáte PDF o veľkosti 115 kb [115 kB] Zmluvy 14.06.2019 7:54:17
Faktúry máj 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 239 kb [239 kB] Faktúry 14.06.2019 7:46:59
Faktúry apríl 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 200 kb [200 kB] Faktúry 14.06.2019 7:44:17
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Čertižné súbor vo formáte PDF o veľkosti 182 kb [182 kB] Tlačivá - Ostatné 17.05.2019 10:22:36

Strana 6 z 20

30.

jún

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


4.

júl

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook