hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačivá



Názov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Zmluva Natur-Pack Zmluva o budúcej zmluve Natur-Pack nakladanie s odpadmi (október 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1415 kb [1415 kB] Zmluvy 7.2.2017 19:58:15
Zmluva o kúpe cenných papierov Zmluva o kúpe cenných papierov (október 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 794 kb [794 kB] Zmluvy 7.2.2017 19:57:38
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia KD" Zmluva o dielo - "Oprava a rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a obecného úradu" (september 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 230 kb [230 kB] Zmluvy 7.2.2017 19:57:11
Zmluva o prenájme pozemkov "cintorín" Zmluva o prenájme pozemkov - cintorín (júl 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1071 kb [1071 kB] Zmluvy 7.2.2017 19:56:41
Zmluva na Rozbor pitnej vody 2015 Zmluva o kontrolnej činnosti - "Rozbor pitnej vody" (jún 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 592 kb [592 kB] Zmluvy 7.2.2017 19:56:04
Zmluva o audítorských službách 2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (máj 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 300 kb [300 kB] Zmluvy 7.2.2017 19:54:41
Zmluva DCOM Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest (máj 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 853 kb [853 kB] Zmluvy 7.2.2017 19:54:12
Zmluva 1/2015-V Zmluva č. 1/2015-V o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce (marec 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 232 kb [232 kB] Zmluvy 7.2.2017 19:53:44
Faktúry december 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2016 súbor vo formáte PDF o veľkosti 217 kb [217 kB] Faktúry 7.2.2017 19:52:54
Faktúry november 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016 súbor vo formáte PDF o veľkosti 219 kb [219 kB] Faktúry 7.2.2017 19:52:34

Strana 8 z 14

27

marec

Zber separovaného odpadu

Papier

V čase: 7:00 - 10:00


8

apríl

Zber separovaného odpadu

PET fľaše

V čase: 7:00 - 7:00


Facebook

Odber noviniek