hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme časti pozemku Gajdoš Zmluva o nájme časti pozemku medzi Miroslav Gajdoš /prenajímateľ/ a Obec Čertižné /nájomca/ súbor vo formáte PDF o veľkosti 156 kb [156 kB] Zmluvy 01.07.2019 9:06:30
Zmluva o dielo - Výstavba multifunkčného ihriska Zmluva o dielo M.Cup Production s.r.o. - Obec Čertižné: výstavba multifunkčného ihriska súbor vo formáte PDF o veľkosti 115 kb [115 kB] Zmluvy 14.06.2019 7:54:17
Faktúry máj 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 239 kb [239 kB] Faktúry 14.06.2019 7:46:59
Faktúry apríl 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 200 kb [200 kB] Faktúry 14.06.2019 7:44:17
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Obec Čertižné súbor vo formáte PDF o veľkosti 182 kb [182 kB] Tlačivá - Ostatné 17.05.2019 10:22:36
Faktúry marec 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 264 kb [264 kB] Faktúry 05.04.2019 12:56:44
Objednávky marec 2019 Prehľad odoslaných objednávok za mesiac marec 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 123 kb [123 kB] Objednávky 05.04.2019 12:55:53
Faktúry február 2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2019 súbor vo formáte PDF o veľkosti 315 kb [315 kB] Faktúry 05.04.2019 12:55:10
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia budov na účel hasičskej zbrojnice" súbor vo formáte PDF o veľkosti 136 kb [136 kB] Zmluvy 27.03.2019 9:48:36
Obec Čertižné - smernica pre verejné obstarávanie Smernica upravujúca postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek súbor vo formáte PDF o veľkosti 595 kb [595 kB] Smernice 24.02.2019 10:15:47

Strana 8 z 22

28.

január

Pochod vďaky

Pochod vďaky Dukla - Čertižné

V čase: 8:30 - 15:00


1.

február

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


propagacia_vyzva_poslancov_PSK_2022

Facebook