hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Zmluva o čerpaní dotácie z EF Zmluva o účte pre čerpanie dotácie z Enviromentálneho fondu (marec 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 401 kb [401 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:00:19
Zmluva na Rozbor pitnej vody 2016 Zmluva na laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody (február 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 217 kb [217 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:59:49
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia VO" Zmluva o dielo Rekonštrukcia verejného osvetlenia (október 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 8903 kb [8903 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:59:19
Zmluva o poskytnutí NFP na rekonštrukciu VO Zmluva o poskytnutí NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia (december 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 322 kb [322 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:58:42
Zmluva Natur-Pack Zmluva o budúcej zmluve Natur-Pack nakladanie s odpadmi (október 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1415 kb [1415 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:58:15
Zmluva o kúpe cenných papierov Zmluva o kúpe cenných papierov (október 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 794 kb [794 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:57:38
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia KD" Zmluva o dielo - "Oprava a rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a obecného úradu" (september 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 230 kb [230 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:57:11
Zmluva o prenájme pozemkov "cintorín" Zmluva o prenájme pozemkov - cintorín (júl 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1071 kb [1071 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:56:41
Zmluva na Rozbor pitnej vody 2015 Zmluva o kontrolnej činnosti - "Rozbor pitnej vody" (jún 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 592 kb [592 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:56:04
Zmluva o audítorských službách 2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (máj 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 300 kb [300 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:54:41

Strana 12 z 18

12.

máj

Zber odpadu

Papier a komunálny

V čase: 7:00 - 10:00


18.

máj

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook