hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka Žiadosť o vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka súbor vo formáte PDF o veľkosti 190 kb [190 kB] Tlačivá - Ostatné 7.2.2017 19:12:30
Výrub drevín Žiadosť na výrub drevín súbor vo formáte PDF o veľkosti 995 kb [995 kB] Tlačivá - Ostatné 7.2.2017 19:12:00
Návrh rozpočet 2016 - PRÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2016 - PRÍJMY súbor vo formáte PDF o veľkosti 398 kb [398 kB] Rozpočet obce 7.2.2017 19:10:32
Návrh rozpočet 2016 - VÝDAVKY Návrh rozpočtu na rok 2016 - VÝDAVKY súbor vo formáte PDF o veľkosti 139 kb [139 kB] Rozpočet obce 7.2.2017 19:10:12
Rozpočet 2015 ROZPOČET na rok 2015 - podrobný výpis súbor vo formáte PDF o veľkosti 145 kb [145 kB] Rozpočet obce 7.2.2017 19:09:50
PHSR 2015-2023 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čertižné na obdobie 2015 - 2023 súbor vo formáte PDF o veľkosti 656 kb [656 kB] PHSR 7.2.2017 19:08:43
Oznámenie PHSR 2015 - 2023 Oznámenie o strategickom dokumente PHSR 2015 - 2023 súbor vo formáte PDF o veľkosti 363 kb [363 kB] PHSR 7.2.2017 19:08:17
VZN č. 3/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čertižné č. 3/2016 súbor vo formáte PDF o veľkosti 8815 kb [8815 kB] Všeobecne záväzné nariadenia 7.2.2017 19:06:24
VZN č. 2/2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a poplatkoch č. 2/2015 súbor vo formáte PDF o veľkosti 667 kb [667 kB] Všeobecne záväzné nariadenia 7.2.2017 19:05:45
VZN č. 1/2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čertižné č. 1/2015 súbor vo formáte PDF o veľkosti 347 kb [347 kB] Všeobecne záväzné nariadenia 7.2.2017 19:05:25

Strana 15 z 16

25

október

Zber separovaného odpadu

Elektro, VKM, kovové obaly

V čase: 7:00 - 10:00


6

november

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook

Odber noviniek