hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Zmluva o podpore z EF Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu v Programe obnovy dediny /č. 16 POD-ZKŽP1-61/16/ (august 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 374 kb [374 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:02:20
Zmluva o dielo "Zelená dedina" Zmluva o dielo Zelená dedina Čertižné - Ochrana životného prostredia, enviromentálna infraštruktúra v katastri obce Čertižné /č. 16 2016/ (jún 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1849 kb [1849 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:01:49
Zmluva o účte Obnova dediny Zmluva o účte pre čerpanie dotácie z projektu Obnova dediny (jún 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 317 kb [317 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:01:14
Zmluva s PUĽS Zmluva na odohranie divadelného predstavenia PUĽS (marec 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 665 kb [665 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:00:43
Zmluva o čerpaní dotácie z EF Zmluva o účte pre čerpanie dotácie z Enviromentálneho fondu (marec 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 401 kb [401 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:00:19
Zmluva na Rozbor pitnej vody 2016 Zmluva na laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody (február 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 217 kb [217 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:59:49
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia VO" Zmluva o dielo Rekonštrukcia verejného osvetlenia (október 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 8903 kb [8903 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:59:19
Zmluva o poskytnutí NFP na rekonštrukciu VO Zmluva o poskytnutí NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia (december 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 322 kb [322 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:58:42
Zmluva Natur-Pack Zmluva o budúcej zmluve Natur-Pack nakladanie s odpadmi (október 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1415 kb [1415 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:58:15
Zmluva o kúpe cenných papierov Zmluva o kúpe cenných papierov (október 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 794 kb [794 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:57:38

Strana 17 z 24

3.

jún

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky + plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


5.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook