hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Objednávka svetelnotechnického merania Objednávka spracovania svetelnotechnického merania (december 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 4515 kb [4515 kB] Objednávky 07.02.2017 19:41:09
Objednávka posypu miestnych komunikácií Objednávka SaÚC - úprava miestnych komunikácii posypovým materiálom (december 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 197 kb [197 kB] Objednávky 07.02.2017 19:40:33
Objednávka výšková technika 12/2015 Objednávka výškovej techniky na zavesenie vianočných ozdôb (december 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 48 kb [48 kB] Objednávky 07.02.2017 19:39:57
Objednávka na energetický audit Objednávka na energetický audit budovy OÚ a KD (december 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 50 kb [50 kB] Objednávky 07.02.2017 19:39:21
Objednávka techniky na čistenie Objednávka techniky na prečistenie rigolu pod úpravňou vody (december 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 49 kb [49 kB] Objednávky 07.02.2017 19:38:55
Objednávka konzultácie k PHSR Objednávka konzultácie pri vypracovaní PHSR (november 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 46 kb [46 kB] Objednávky 07.02.2017 19:38:23
Objednávka KUKA nádobe Objednávka 10ks 110l kuka nádob (november 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 44 kb [44 kB] Objednávky 07.02.2017 19:37:52
Objednávka vývozu kontajnera 11/2015 Objednávka vývozu veľkoplošných kontajnerov (november 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 48 kb [48 kB] Objednávky 07.02.2017 19:37:28
Objednávka vývozu kontajnera 10/2015 Objednávka vývozu veľkoplošného kontajnera (október 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 46 kb [46 kB] Objednávky 07.02.2017 19:37:01
Objednávka tepelno technického posudku 2015 Objednávka na spracovanie tepelno technického posudku (október 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 47 kb [47 kB] Objednávky 07.02.2017 19:36:24

Strana 21 z 24

3.

jún

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky + plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


5.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook