hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia KD" Zmluva o dielo - "Oprava a rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a obecného úradu" (september 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 230 kb [230 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:57:11
Zmluva o prenájme pozemkov "cintorín" Zmluva o prenájme pozemkov - cintorín (júl 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1071 kb [1071 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:56:41
Zmluva na Rozbor pitnej vody 2015 Zmluva o kontrolnej činnosti - "Rozbor pitnej vody" (jún 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 592 kb [592 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:56:04
Zmluva o audítorských službách 2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (máj 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 300 kb [300 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:54:41
Zmluva DCOM Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest (máj 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 853 kb [853 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:54:12
Zmluva 1/2015-V Zmluva č. 1/2015-V o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce (marec 2015) súbor vo formáte PDF o veľkosti 232 kb [232 kB] Zmluvy 07.02.2017 19:53:44
Faktúry december 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2016 súbor vo formáte PDF o veľkosti 217 kb [217 kB] Faktúry 07.02.2017 19:52:54
Faktúry november 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016 súbor vo formáte PDF o veľkosti 219 kb [219 kB] Faktúry 07.02.2017 19:52:34
Faktúry október 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2016 súbor vo formáte PDF o veľkosti 244 kb [244 kB] Faktúry 07.02.2017 19:52:15
Faktúry september 2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2016 súbor vo formáte PDF o veľkosti 171 kb [171 kB] Faktúry 07.02.2017 19:51:56

Strana 18 z 24

3.

jún

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky + plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


5.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook