hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Objednávky apríl 2017 Prehľad odoslaných objednávok za mesiac apríl 2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 121 kb [121 kB] Objednávky 04.05.2017 10:47:52
Faktúry marec 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 200 kb [200 kB] Faktúry 03.04.2017 9:22:15
Objednávky marec 2017 Prehľad odoslaných objednávok za mesiac marec 2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 156 kb [156 kB] Objednávky 03.04.2017 9:21:50
Faktúry február 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 276 kb [276 kB] Faktúry 01.03.2017 10:14:46
Faktúry január 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 233 kb [233 kB] Faktúry 08.02.2017 8:59:38
Objednávky január 2017 Prehľad odoslaných objednávok za mesiac január 2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 131 kb [131 kB] Objednávky 08.02.2017 8:58:57
Zmluva o audítorských službách 2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (december 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 435 kb [435 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:04:22
Zmluva o poskytnutí právnych služieb 2016 Zmluva o poskytnutí právnych služieb /č. zmluvy 1/AK/C//2016 (október 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 450 kb [450 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:04:02
Rámcová zmluva pre poskytnutie prostriedkov z RF Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu /č. zmluvy 2282/16/20RZO/ (október 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1433 kb [1433 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:03:33
Dodatok k zmluve /č. zmluvy 631/2015-2050-1200/ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane príloh /č. zmluvy 631/2015-2050-1200/ (september 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1057 kb [1057 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:02:54

Strana 16 z 24

3.

jún

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky + plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


5.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook