hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí NFP - Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Projekt 310041H253 (OPKZP-PO4-SC431-2017-19, Obec Čertižné) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1253 kb [1253 kB] Zmluvy 27.07.2018 8:00:59
Faktúry jún 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2018 súbor vo formáte PDF o veľkosti 273 kb [273 kB] Faktúry 13.07.2018 10:28:36
Objednávky jún 2018 Prehľad odoslaných objednávok za mesiac jún 2018 súbor vo formáte PDF o veľkosti 123 kb [123 kB] Objednávky 13.07.2018 10:28:10
Faktúry máj 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2018 súbor vo formáte PDF o veľkosti 298 kb [298 kB] Faktúry 12.06.2018 10:29:50
Zmluva č. 148 566 DPO SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 2018 súbor vo formáte PDF o veľkosti 1386 kb [1386 kB] Zmluvy 10.05.2018 10:27:01
Faktúry apríl 2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2018 súbor vo formáte PDF o veľkosti 290 kb [290 kB] Faktúry 09.05.2018 13:07:10
Objednávky apríl 2018 Prehľad odoslaných objednávok za mesiac apríl 2018 súbor vo formáte PDF o veľkosti 146 kb [146 kB] Objednávky 09.05.2018 13:06:40
Zmluva o účte Prima Banka (apríl 2018) Zmluva o grantovom účte - Európsky fond regionálneho rozvoja súbor vo formáte PDF o veľkosti 327 kb [327 kB] Zmluvy 19.04.2018 10:38:24
Zmluva o grantovom účte 04/2018 Zmluva o grantovom účte na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice súbor vo formáte PDF o veľkosti 447 kb [447 kB] Zmluvy 06.04.2018 7:28:09
Objednávky marec 2018 Prehľad odoslaných objednávok za mesiac marec 2018 súbor vo formáte PDF o veľkosti 123 kb [123 kB] Objednávky 05.04.2018 12:27:56

Strana 13 z 24

28.

jún

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 9:00


2.

júl

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook