hlavný obrázok stránky

Dokumenty a tlačiváNázov súboru Popis súboru Zobraziť súbor Kategória súboru Dátum zverejnenia
Faktúry január 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 233 kb [233 kB] Faktúry 08.02.2017 8:59:38
Objednávky január 2017 Prehľad odoslaných objednávok za mesiac január 2017 súbor vo formáte PDF o veľkosti 131 kb [131 kB] Objednávky 08.02.2017 8:58:57
Zmluva o audítorských službách 2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (december 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 435 kb [435 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:04:22
Zmluva o poskytnutí právnych služieb 2016 Zmluva o poskytnutí právnych služieb /č. zmluvy 1/AK/C//2016 (október 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 450 kb [450 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:04:02
Rámcová zmluva pre poskytnutie prostriedkov z RF Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu /č. zmluvy 2282/16/20RZO/ (október 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1433 kb [1433 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:03:33
Dodatok k zmluve /č. zmluvy 631/2015-2050-1200/ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane príloh /č. zmluvy 631/2015-2050-1200/ (september 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1057 kb [1057 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:02:54
Zmluva o podpore z EF Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu v Programe obnovy dediny /č. 16 POD-ZKŽP1-61/16/ (august 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 374 kb [374 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:02:20
Zmluva o dielo "Zelená dedina" Zmluva o dielo Zelená dedina Čertižné - Ochrana životného prostredia, enviromentálna infraštruktúra v katastri obce Čertižné /č. 16 2016/ (jún 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 1849 kb [1849 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:01:49
Zmluva o účte Obnova dediny Zmluva o účte pre čerpanie dotácie z projektu Obnova dediny (jún 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 317 kb [317 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:01:14
Zmluva s PUĽS Zmluva na odohranie divadelného predstavenia PUĽS (marec 2016) súbor vo formáte PDF o veľkosti 665 kb [665 kB] Zmluvy 07.02.2017 20:00:43

Strana 13 z 20

27.

máj

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 10:00


7.

jún

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook