hlavný obrázok stránky

Elektronická úradná tabuľaHarmonogram zberu odpadu 2017

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2017

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 99 kb [99 kB]

Zverejnené: 07.02.2017 18:59:28


Správa audítora 2016

Správa audítora za rok 2016 (december 2016)

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 662 kb [662 kB]

Zverejnené: 07.02.2017 18:59:07


Správa audítora 2016 - dodatok

Dodatok k správe audítora za rok 2016 (december 2016)

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 523 kb [523 kB]

Zverejnené: 07.02.2017 18:58:49


Zmluva o účte Prima Banka

Zmluva o účte Prima Banka k žiadosti na kamerový systém (janurár 2016)

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 261 kb [261 kB]

Zverejnené: 07.02.2017 18:58:13


Voľby do NR SR 2016

Informácie pre voliča - voľby do NR SR (čas konania volieb 05. marec 2016)

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 753 kb [753 kB]

Zverejnené: 07.02.2017 18:57:41


Harmonogram zberu odpadu 2016

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2016

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 774 kb [774 kB]

Zverejnené: 07.02.2017 18:54:17


Územný plán PSK

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja"

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 130 kb [130 kB]

Zverejnené: 07.02.2017 18:53:28


Hlavný kontrolór obce

Podmienky pre výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra obce

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 191 kb [191 kB]

Zverejnené: 07.02.2017 18:52:36


Harmonogram zberu odpadu 2015

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti - prehľad na rok 2015

Príloha na stiahnutie: súbor vo formáte PDF o veľkosti 326 kb [326 kB]

Zverejnené: 07.02.2017 18:52:30Strana 10 z 10

31.

júl

Zber odpadu

Komunálny odpad + jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 9:00


1.

august

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook