hlavný obrázok stránky

Dochádzka poslancov obecného zastupiteľstva


Naspäť


Strana 1 z 2

Prehľad dochádzky poslancov za volebné obdobie


25.

október

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


27.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook