hlavný obrázok stránky

Dochádzka poslancov obecného zastupiteľstva


Naspäť


Strana 1 z 1

Prehľad dochádzky poslancov za volebné obdobie


14.

apríl

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


22.

apríl

Zber separovaného odpadu

Elektro

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook