hlavný obrázok stránky

Čertižniansko-haburská vzbura

80. výročie čertižniansko-haburskej vzbury

Naspäť

25.

október

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


27.

október

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook