hlavný obrázok stránky

Deň rusínov 2022

Oslavy dňa rusínov v našej obci (august 2022)

Naspäť

24.

apríl

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


25.

apríl

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook