hlavný obrázok stránky

Pochod vďaky 2023

Pochod vďaky Dukla - Čertižné (február 2023)

Naspäť

24.

apríl

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


25.

apríl

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook