hlavný obrázok stránky

Natáčanie filmu 2023

Natáčanie filmu v našej obci (september 2023)

Naspäť

31.

júl

Zber odpadu

Komunálny odpad + jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 9:00


1.

august

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook