hlavný obrázok stránky

Revitalizácia cintorína 2015

1. etapa revitalizácie obecného cintorína

Naspäť

7.

apríl

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


15.

apríl

Zber komunálneho odpadu

Komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook

Odber noviniek