hlavný obrázok stránky

Revitalizácia cintorína 2015

1. etapa revitalizácie obecného cintorína

Naspäť

11

júl

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


12

august

Zber separovaného odpadu

PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook

Odber noviniek