hlavný obrázok stránky

Revitalizácia cintorína 2015

1. etapa revitalizácie obecného cintorína

Naspäť

3.

február

Zber odpadu

Plasty, PET fľaše, komunálny

V čase: 7:00 - 10:00


9.

február

Zber separovaného odpadu

Nebezpečný odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook