hlavný obrázok stránky

Príchod o. Vladimíra

Príchod o. Vladimíra Sekeru ako správcu farnosti

Naspäť

3.

jún

Zber separovaného odpadu

Jedlé oleje a tuky + plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


5.

jún

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook