hlavný obrázok stránky

Bohojavlenije - posvätenie vody

Posvätenie vody dňa 06.01.2016

Naspäť

3.

február

Zber odpadu

Plasty, PET fľaše, komunálny

V čase: 7:00 - 10:00


9.

február

Zber separovaného odpadu

Nebezpečný odpad

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook