hlavný obrázok stránky

Bohojavlenije - posvätenie vody

Posvätenie vody dňa 06.01.2016

Naspäť

4.

marec

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


5.

marec

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook