hlavný obrázok stránky

Posviacka oltárnych plachiet

Nové oltárne plachty - 16.02.2015

Naspäť

12.

máj

Zber odpadu

Papier a komunálny

V čase: 7:00 - 10:00


18.

máj

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook