hlavný obrázok stránky

Posviacka oltárnych plachiet

Nové oltárne plachty - 16.02.2015

Naspäť

12

marec

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty, PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


27

marec

Zber separovaného odpadu

Papier

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook

Odber noviniek