hlavný obrázok stránky

Posviacka oltárnych plachiet

Nové oltárne plachty - 16.02.2015

Naspäť

27.

máj

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 10:00


7.

jún

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook