hlavný obrázok stránky

Výbava protipovodňového vozíka

Výbava obecného protipovodňového vozíka

Naspäť

28.

jún

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 9:00


2.

júl

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook