hlavný obrázok stránky

Hasičská zbrojnica

Zrekonštruované priestory DHZo Čertižné

Naspäť

4.

marec

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


5.

marec

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook