hlavný obrázok stránky

Hasičská zbrojnica

Zrekonštruované priestory DHZo Čertižné

Naspäť

14.

apríl

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


22.

apríl

Zber separovaného odpadu

Elektro

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook