hlavný obrázok stránky

Mikuláš 2020

Privítanie sv. Mikuláša v našej obci

Naspäť

28.

september

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


29.

september

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook