hlavný obrázok stránky

Židovský cintorín

Rekonštrukcia židovského cintorína v obci - oprava oplotenia a náhrobných kameňov

Naspäť

28.

január

Zber separovaného odpadu

Papier a TETRA pack

V čase: 7:00 - 10:00


31.

január

Zber separovaného odpadu

Sklo a sklenené obaly

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook