hlavný obrázok stránky

Plošné (skríningové) testovanie občanov

 
 
Dátum a odporúčané miesto testovania
24.04.202 v čase od 08:00 - 16:00 (prestávka v čase 12:00 - 13:00, posledná vzorka bude odobratá o 15:30, rovnako pred prestávkou je potrebné rátať s tým, že pol hodinu pred začatím prestávky už nebudú vzorky odoberané. Ak bude záujem zo strany obyvateľov, tak bude doba testovania operatívne predĺžená).
Odporúčané odberové miesto: Obecný úrad Habura (predný vchod), zároveň však platí, že otestovať sa môžete kdekoľvek na Slovensku (ak je tam odberné miesto).
 
Počas testovacieho dňa bude k dispozícii telefónne číslo 0918 412 144, na ktorom si budete môcť overiť orientačnú čakaciu dobu (situáciu) na testovacom mieste Habura.
 
Z dôvodu zabezpečenia plynulého odberu odporúčame, aby sa obyvateľa našej obce testovania zúčastnili v popoludňajších hodinách /13:00-16:00/.
 
Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na celoplošnom testovaní. Zákaz vychádzania budú môcť prerušiť len v presne stanovených prípadoch.
Výnimku z testovania majú len osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať takéto testovanie (zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19, majú diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, závažnú poruchu autistického spektra, ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii). Tieto osoby sa musia vedieť preukázať lekárskou správou, ktorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa testovania. Keď sa tieto osoby nezúčastnia testovania, neuplatňuje sa na nich zákaz vychádzania, mali by však rovnako rešpektovať protiepidemické opatrenia.
 
Stránka s covid dátami okresu Medzilaborce - korona.certizne.eu
 
Ako prebieha testovanie
1. krok
REGISTRÁCIA: Preukážete sa občianskym preukazom /pripadne preukazom poistenca pre deti mladšie ako 15 rokov/, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo
2. krok
TESTOVANIE: Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu
3.krok
VYHODNOTENIE TESTU: Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydenzifikovaného priestoru, kde počkáte na test niekoľko minút
4. krok
PREVZATIE TESTU: Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
 

Ďalšie informácie nájdete aj na stránkach korona.gov.sk a na somzodpovedny.sk

Voľné články>Plošné (skríningové) testovanie občanov

31.

júl

Zber odpadu

Komunálny odpad + jedlé oleje a tuky

V čase: 7:00 - 9:00


1.

august

Zber separovaného odpadu

Zmiešané plasty a PET fľaše

V čase: 7:00 - 9:00


Facebook