hlavný obrázok stránky

Celoplošné testovanie COVID-19

Výsledky celoplošného testovania v našej obci
1.kolo: 130 obyvateľov - 0 pozitívnych
2.kolo: 166 obyvateľov - 0 pozitívnych
Ide samozrejme len o obyvateľov, ktorí sa zúčastnili na testovaní v odbernom mieste Habura. Keďže odberné miesto bolo len odporúčané, v prípade že sa niektorí obyvatelia zúčastnili odberu na inom mieste, nie sú do štatistiky zarátaní.

Dátum a odporúčané miesto testovania
1. kolo: 31.10.2020 - 01.11.2020 v čase od 07:00 - 22:00 (prestávka v čase 12:00 - 13:00 a 17:30 - 18:00, posledná vzorka daného dňa bude odobratá o 21:30, rovnako pred každou prestávkou je potrebné rátať s tým, že pol hodinu pred začatím prestávky už nebudú vzorky odoberané)
2. kolo: 07.11.2020 - 08.11.2020 v čase od 08:00 - 20:00 (prestávka v čase 12:00 - 12:45 a 17:00 - 17:30, posledná vzorka daného dňa bude odobratá o 19:30, rovnako pred každou prestávkou je potrebné rátať s tým, že pol hodinu pred začatím prestávky už nebudú vzorky odoberané)
Pre obe kolá testovania bude odporúčané odberové miesto: Obecný úrad Habura (predný vchod), zároveň však platí, že otestovať sa môžete kdekoľvek na Slovensku (ak je tam odberné miesto).
 
Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo 0918 412 144, na ktorom si budete môcť overiť orientačnú čakaciu dobu (situáciu) na testovacom mieste.
 
Z dôvodu zabezpečenia plynulého odberu odporúčame, aby sa 1. deň testovania zúčastnili obyvatelia našej obce z domov s popisným číslom 1-107, 2. deň testovania ostatné domácnosti. Ide však len o odporúčanie, zúčastniť sa môžete v ktorýkoľvek z testovacích dní a na ktoromkoľvek odbernom mieste.
 
Obyvateľom, ktorí sa na odberné miesto nevedia dopraviť svojpomocne respektíve za pomoci svojich blízkych poskytne odvoz obecným automobilom (s oddeleným priestorom pre posádku, vydezinfikované, vodič otestovaný) - ak máte o odvoz záujem, je potrebné túto skutočnosť oznámiť na Obecnom úrade v Čertižnom resp. na telefónnom čísle 0917 745 172 (starosta). Opätovne však upozorňujeme, že túto možnosť by ste mali využiť len v krajnom prípade, že sa na odberné miesto neviete dostať iným spôsobom!
 
Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na prvom aj druhom kole celoplošného testovania. Zákaz vychádzania budú môcť prerušiť len v presne stanovených prípadoch.
Výnimku z testovania majú len osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať takéto testovanie (zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19, majú diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, závažnú poruchu autistického spektra, ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii). Tieto osoby sa musia vedieť preukázať lekárskou správou, ktorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa testovania. Keď sa tieto osoby nezúčastnia testovania, neuplatňuje sa na nich zákaz vychádzania, mali by však rovnako rešpektovať protiepidemické opatrenia.
 
Ako prebieha testovanie
1. krok
REGISTRÁCIA: Preukážete sa občianskym preukazom /pripadne preukazom poistenca pre deti mladšie ako 15 rokov/, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo
2. krok
TESTOVANIE: Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu
3.krok
VYHODNOTENIE TESTU: Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydenzifikovaného priestoru, kde počkáte na test niekoľko minút
4. krok
PREVZATIE TESTU: Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
 

Ďalšie informácie nájdete aj na stránkach korona.gov.sk a na somzodpovedny.sk

Voľné články>Celoplošné testovanie COVID-19

20.

január

Zber komunálneho odpadu

Bežný komunálny odpad

V čase: 7:00 - 10:00


3.

február

Zber odpadu

Plasty, PET fľaše, komunálny

V čase: 7:00 - 10:00


Facebook